สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ

Share

     เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จำนวน 17 รายการ ราคากลาง 149,991 บาท