สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download