สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ตำบลแก้ง โดยมีนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และบริการตัดผมชาย - หญิง เป็นต้น การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 11 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ วัดบ้านไฮตาก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

วันที่ 4 -13 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดฯ สมาชิกสภาฯข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ มีพิธีมอบถ้วยรางวัลแด่ผู้ชนะจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยท่านนายอำเภอเป็นผู้มอบถ้วย บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีของข้าราชการ พนักงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

วันที่ ๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง 

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘” ณ  ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  โดยมีนายสมบูรณ์  สุวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการ  ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และมีกิจกรรมให้เด็กๆ   ได้ร่วมสนุก เช่น เกมกินวิบาก ชักกะเย่อ  เป็นต้น  มีการจับสลากเพื่อลุ้นของรางวัล  บรรยากาศภายในงานก็เปี่ยมไปด้วยความสุข  ความสนุกสนานของเด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่  ภายในงานได้มีการจับฉลากเพื่อแลกของขวัญปีใหม่  และร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของนายนนทนันท์ อำพันธ์ และนางลาพร ชูจิตร ในการนี้ปลัด อบต.แก้ง  และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน  และได้รับประทานอาหารร่วมกัน  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม...

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งร่วมเดินขบวนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ร่วมวางพานพุ่ม  และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม...

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสมานฉันท์ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรถวายอาหารแด่พระสงฆ์  การวางพานพุ่มและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะครู - เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนภายในตำบล ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมงานประจำปีและงานกาชาด อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้เข้าร่วมประจำซุ้มงานกาชาด ประจำปี 2557 อำเภอเดชอุดม ภายในงานมีการขายฉลากกาชาดเพื่อแลกของรางวัลมากมาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน พัดลม ฯลฯ ในช่วงเย็นมีการแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแสดงบนเวที ซึ่งเงินรายได้จากการขายฉลาก ทางสภากาชาดจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีได้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนตุลาคม

วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ออกแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...