สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คำนวนราคากลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ราคากลาง 250,000 บาท