ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

[ 04-10-2561 ] Hits:627

การประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

การประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย (ดูดส้วม) ในเขตองค์การบ…

[ 11-09-2561 ] Hits:717

โครงการธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะ

[ 02-07-2561 ] Hits:1034

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์

[ 06-06-2561 ] Hits:733

รายงานการติดตามประเมินผลแผน 4 ปี

รายงานการติดตามประเมินผลแผน 4 ปี

[ 02-05-2561 ] Hits:742

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า ม.5

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่งคล้า ม.5

[ 28-03-2561 ] Hits:719

  • ราคากลาง
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • หนังสือราชการ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
 
  • หนังสือราชการ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านประหูต

โรงเรียนบ้านยาง

โรงเรียนบ้านยาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

น้ำอ้อยก้อน

น้ำอ้อยก้อน

ผ้าโสร่งไหม

ผ้าโสร่งไหม

Error: No articles to display