สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก้ง

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก้ง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 288,800 บาท