สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 300,000 บาท