สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบสรุปราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้งเจริญ ม.11

Share

   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้งเจริญ ม.11