สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ก่อสร้างลาน-คสล.กลุ่มตลาดยางพาราตำบลแก้ง ม.8

Share

   ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มตลาดยางพาราตำบลแก้ง บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8