สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน)

Share

 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (ศาลากลางบ้าน) งบประมาณ 171,000 บาท