สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านยาง ม.4 สายราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2

Share

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านยาง ม.4 สายราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2