สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 
 
Powered by Phoca Download