สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น

แบบแสดงรายการภาษีป้าย

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
 
Powered by Phoca Download