สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Share

  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ทำการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2558 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างามภารกิจ เรียงตามลำดับคะแนน