สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายยุทธพงษ์ ปราบชมพู
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายวุฒินันท์ สวนดี
 
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 นายภาณุมาศ นารี
นายเอกพจน์ บุดดาโจม
 นายอัคนี มุธระพัฒ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ