สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

น้ำอ้อยก้อน

 น้ำอ้อยก้อน กลุ่มสตรีบ้านแถวสะอา ที่อยู่ เลขที่ 205 หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทรศัพท์ 0857722953

อ่านเพิ่มเติม...

ผ้าโสร่งไหม

 ผ้าโสร่งไหม กลุ่มแม่บ้านแก้งทอผ้าไหม 271 บ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 นางพิมพา ทองปัญญ (08 7245 5930)

อ่านเพิ่มเติม...