สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

(๒๖)การลดหย่อนภาษี และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

Share

   การลดหย่อนภาษี และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ( ข้อบัญญัติ )