สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

Share

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ

1.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาคำใหญ่ หมู่ 10 ราคากลาง 211,680 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

2.ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้งเจริญ หมู่ 11 ราคากลาง 208,250 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 4-22 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ