สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 1,800,000 บาท

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,800 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.kaeng.go.th