สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการ รางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้

1.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ 1 ราคากลาง 350,000 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท

2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ 2 ราคากลาง 250,000 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 300 บาท

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ