สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคุมเต็นท์ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคุมเต็นท์ ทรงโค้งจำนวน 24 ผืน ราคากลางรวม 192,000 บาท

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ในวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-234021 ในวันและเวลาราชการ