สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ ราคากลางรวม 149,991 บาท กไหนดยื่นระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เอกสารสอบราคาชุดละ 200 บาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045 - 234021 ในวันและเวลาราชการ