สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การประมูลราคาให้เอกชนรับจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.แก้ง ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะทำการประมูลราคาให้เอกชนรับจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยกำหนดราคาประมูลไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อปี จะทำการประมูลราคาใหม่ทุก 3 ปี