สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคากลางเป็นเงิน 2,190,000 บาท กำหนดยื่นเอกสารมนวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อาคารทะเบียน ชั้น2)