สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย

Share

     

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง ดังนี้ 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่2)

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่3)

กำหนดยื่นระหว่างวันที่ 4 - 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.