สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

โรงเรียนบ้านประหูต

  โรงเรียนบ้านประหูต ที่อยู่ ซ.2171 หมู่ที่ 3 บ้านประหูต ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านยาง

  โรงเรียนบ้านยาง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ที่บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายภู พลูเวช ราษฎรบ้านยาง ต่อมาปี 2543 บ้านยางได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ โรงเรียนบ้านยางอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านศรีไทยาง ปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

อ่านเพิ่มเติม...