สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557

Share

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเป็นประธานในพิธี และมอบชุดแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้