สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

Share

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘” ณ  ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  โดยมีนายสมบูรณ์  สุวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการ  ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และมีกิจกรรมให้เด็กๆ   ได้ร่วมสนุก เช่น เกมกินวิบาก ชักกะเย่อ  เป็นต้น  มีการจับสลากเพื่อลุ้นของรางวัล  บรรยากาศภายในงานก็เปี่ยมไปด้วยความสุข  ความสนุกสนานของเด็กๆ