สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

Share

วันที่ 4 -13 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง