สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

อบต.แก้ง ได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

Share

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ได้รับรางวัลชุดปฎิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำปี 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค เขตบางขวาง กรุงเทพมหานคร