สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

Share

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้ที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี