สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี