สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ซ่อมแซมถนนสายแก้ง-ไฮตาก

Share

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง อบต.แก้ง ได้นำหินมาซ่อมแซมจุดที่ถนนชำรุดสายแก้ง-ไฮตาก