สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ตำบลแก้ง

Share

     วันที่ 14 มีนาคม  2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี