สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจการซ่อมแซมถนนชำรุด และรับคำสั่งนำหินลงเส้นทาง บ้านแก้ง - ไฮตาก บริเวณ เขต ม.2

Share

    

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจการซ่อมแซมถนนชำรุด และรับคำสั่งนำหินลงเส้นทาง บ้านแก้ง - ไฮตาก บริเวณ เขต ม.2 ขณะนี้ดำเนินการลงเป็นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว