สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560

Share

    

    วันที่ 22 สิงหาคม 2560  นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  และคณะสมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง