สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560

Share

    

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เจ้าหน้าที่ส่วนตำบลแก้ง ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560 ชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแก้ง