สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

น้ำอ้อยก้อน

Share

 น้ำอ้อยก้อน กลุ่มสตรีบ้านแถวสะอา ที่อยู่ เลขที่ 205 หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เบอร์โทรศัพท์ 0857722953