สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 (สายแสวงธรมม) งบประมาณ 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง งบประมาณ 187,000 บาท

โครงการก่อสร้ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายนายพานตูด) งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการก่อสร้ารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายแก้ง-โพนดวน) งบประมาณ 169,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายจันทร์เจริญ)

โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าดงหอย)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 (สายไร่รุ่งเจริญ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายเอกภาพ ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 (สายสุขประเสริฐ ช่วงที่ 2)

 
 
Powered by Phoca Download