สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ราคากลาง

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 (สายเพลินจิต-สายเจริญศึกษา) ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 371,724 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายราษฎร์บำรุง) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 292,600 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายเจริญพร เส้นไปฝายห้วยซอมช่วงที่2) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 497,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าดงหอย) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 500,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 4 (สายลาดพร้าว) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 400,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายแก้งเจริญ) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 141,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่3) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 106,600 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่2) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 126,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 (สายใหม่) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 266,600 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านประหูต หมู่ที่ 3 (สายสิบหมื่น-พาสันติสุข2) คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 368,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download