สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำความสะอาด 5 ส. บริเวณสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


    

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  และคณะสมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ทำความสะอาด 5 ส. บริเวณสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา ชาวประชาร่วมใจ ณ กุดโคมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลแก้ง


    

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา ชาวประชาร่วมใจ ณ กุดโคมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลแก้ง

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560


    

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดทำโครงการฝึกอบรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความเสียหายของถนนที่ชำรุดบริเวณ พื้นที่ ม.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป


    

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ได้เดินทางไปสำรวจความเสียหายของถนนที่ชำรุดบริเวณ พื้นที่ ม.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจการซ่อมแซมถนนชำรุด และรับคำสั่งนำหินลงเส้นทาง บ้านแก้ง - ไฮตาก บริเวณ เขต ม.2


    

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจการซ่อมแซมถนนชำรุด และรับคำสั่งนำหินลงเส้นทาง บ้านแก้ง - ไฮตาก บริเวณ เขต ม.2 ขณะนี้ดำเนินการลงเป็นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2560


    

     วันที่ 7 มิถุนายน 2560 งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี 1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560  2)ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560  3) ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2560  ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-234021

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2560


    

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


    

     วันที่ 3 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจผู้รับเหมา จ้างทำการลงดินแล้วทำการดันดินอัดใต้ถนน คสล. บ้านแก้ง หมู่. 2


    

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจผู้รับเหมา จ้างทำการลงดินแล้วทำการดันดินอัดใต้ถนน คสล. บ้านแก้ง หมู่. 2

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 21 - 22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ประชาชนนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  นำหัวหน้าส่วรราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. โครงการประเพณีรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
 2. ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560
 3. โครงการปล่อบกุ้งก้ามกรามสู่แหล่งนำ้ธรรมชาติ เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560
 4. โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
 5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ตำบลแก้ง
 6. ร่วมงาน"บักอื๋อใหญ่" ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตการเกษตรตำบลนากระแชง
 7. ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมร้านกาชาดร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมร้านกาชาด อบต.แก้ง ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม
 8. สำรวจหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ บริเวณลำห้วยซอม
 9. ประชุมสัญจร ท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลแก้ง ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง
 10. ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช