สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้ที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันปิยมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีได้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเผาทำลายบัตรเลือกตั้ง

     วันที่ 14 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ทำการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งและฝ่ายบริหารที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องที่ตำบลแก้ง ประจำปี 2558

     วันที่ 25 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องที่ตำบลแก้ง ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  วิทยากรผู้ให้ความรู้มาจากงานปกครองอำเภอเดชอุดม ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลแก้งเข้าร่วมอบรมโครงการฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและกำจัดโรคใหม่ในข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558

     วันที่ 15 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคใหม่ในข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย อบต.แก้ง

     วันที่ 8 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชน และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2558

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการบำรุงรักษาป่าชุมชน และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2558 ณ บุ่งผักแว่น ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลแก้ง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม. และสมาชิกสภาฯ การจัดโครงการนี้เพื่อป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.แก้ง ได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ได้รับรางวัลชุดปฎิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำปี 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค เขตบางขวาง กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ ประจำปี 2558

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (AEC) และศึกษาดูงานนอกสถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (AEC) และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม  2558 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงจังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
 3. การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
 4. แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม
 5. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
 6. งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
 7. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
 8. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 9. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสมานฉันท์
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมงานประจำปีและงานกาชาด อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2557