สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเพณีรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

     วันที่ 13 เมษายน 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  นำหัวหน้าส่วรราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดร่วมกับ บ้านแก้ง ม.1,2 และแก้งเจริญ ม.11 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ของเราจัดงานให้กับผู้สูงอายุแปดจุด แต่ละจุดก็มีสีสันของงานแตกต่างกันไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560

     วันที่ 12 เมษายน 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  นำหัวหน้าส่วรราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปล่อบกุ้งก้ามกรามสู่แหล่งนำ้ธรรมชาติ เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560

     วันที่ 12 เมษายน 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  นำหัวหน้าส่วรราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการปล่อบกุ้งก้ามกรามสู่แหล่งนำ้ธรรมชาติ เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  จัดทำโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ตำบลแก้ง

     วันที่ 14 มีนาคม  2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐฯ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน"บักอื๋อใหญ่" ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตการเกษตรตำบลนากระแชง

     วันที่ 3 มีนาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมงาน"บักอื๋อใหญ่" ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตการเกษตรตำบลนากระแชง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมร้านกาชาดร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมร้านกาชาด อบต.แก้ง ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมร้านกาชาด อบต.แก้ง ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 23 ก.พ.60.

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ บริเวณลำห้วยซอม

     วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งพร้อมด้วย นายแดง พลภักดิ์ ผญบ.บ้านแก้ง ม.2 นายเกษมศักดิ์ โมตะมะ ส.อบต.แก้ง ม.2 นายยุทธพงศ์ ปราบชมพู ผอ.กองช่าง จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์ นักพัฒนาชุมชน นายสมหมาย ศรีคำ ผช.พช. นายดำเนิน บุญสิทธิ์ ร่วมกันสำรวจหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ ตำบลแก้ง บริเวณลำห้วยซอม 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร ท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลแก้ง ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งปฎิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งร่วมประชุมสัญจร ท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลแก้ง ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลราชธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ซ่อมแซมถนนสายแก้ง-ไฮตาก

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กองช่าง อบต.แก้ง ได้นำหินมาซ่อมแซมจุดที่ถนนชำรุดสายแก้ง-ไฮตาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแก้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
 3. จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในองค์กร และพัฒนาบุคลากรต่อไป
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
 5. โครงการหัตถกรรมจากเชือกมัดฟางตำบลแก้ง ประจำปี 2559
 6. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษี และรับชำระภาษี
 7. กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเดชอุดม ครั่งที่ 2 ประจำปี 2559
 8. จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2560 - 2564 ) แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
 9. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 10. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2558 - ต้อนรับปีใหม่ 2559