สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาผู้นำท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาผู้นำท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2557 ณ บ้านสวนคุณตากอล์ฟ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเป็นประธานในพิธี และมอบชุดแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม โดยมีนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดฯ สมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ณ วัดบ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมปลูกต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน" ประจำปี 2557

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิต โดยได้รับโลหิตทั้งสิ้น 38,750 cc.

อ่านเพิ่มเติม...

Page 8 of 8