สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านแก้ง

   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


    

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560


    

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เจ้าหน้าที่ส่วนตำบลแก้ง ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560 ชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

   ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งบประมาณ 1,921,380 บาท จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 477,810 บาท 

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม


    

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีได้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"


    

      องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกตัดไม้ที่ล้มขวางทาง เพื่อให้การสัญจรผ่านได้สะดวก


    

      วันที่ 12 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 00.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เจ้าหน้าที่เวรยามงานป้องกันฯ ได้รับแจ้งเกิดเหตุต้นไม้ล้ม เนื่องจากลมกรรโชกแรง และฝนตกหนัก ทำให้ต้นไม้ริมทางหักล้มขวางทาง ทางทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จึงออกตัดไม้ที่ล้มขวางทาง เพื่อให้การสัญจรผ่านได้สะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560


    

    วันที่ 22 สิงหาคม 2560  นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  และคณะสมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


    

    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ณ.หนองบัว บ้านแถวสะอาด ตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ขอปะชาสัมพันธ์ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ด้วยความห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง


    

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอปะชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลแก้ง ขอให้พี่น้องประชาชนตำบลแก้ง และตำบลใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ด้วยความห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมทำความสะอาด 5 ส. บริเวณสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 2. จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา ชาวประชาร่วมใจ ณ กุดโคมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลแก้ง
 3. โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560
 4. สำรวจความเสียหายของถนนที่ชำรุดบริเวณ พื้นที่ ม.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 5. ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ออกตรวจการซ่อมแซมถนนชำรุด และรับคำสั่งนำหินลงเส้นทาง บ้านแก้ง - ไฮตาก บริเวณ เขต ม.2
 6. ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2560
 7. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2560
 8. โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 9. ออกตรวจผู้รับเหมา จ้างทำการลงดินแล้วทำการดันดินอัดใต้ถนน คสล. บ้านแก้ง หมู่. 2
 10. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย