สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดเพชรบุรี