สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 04/10/61 ]
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 04/10/61 ]
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 [ 18/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคา บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 [ 24/07/60 ]
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2560 [ 04/07/60 ]
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการสอบราคา 7 โครงการ [ 20/04/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย [ 04/04/60 ]
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/03/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [ 14/03/60 ]
ราคากลางงานก่อสร้างทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแก้ง ม.2 (ถนนสายบ้านแก้ง - ไฮตาก) [ 17/07/58 ]
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2560 [ 17/07/58 ]
ปิดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งบประจำปีงบประมาณ 2560 [ 04/10/59 ]
การประมูลราคาให้เอกชนรับจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.แก้ง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 24/06/58 ]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน (3) [ 24/06/58 ]
สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 03/08/58 ]
ขยายระยะเวลาประกาศสอบโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านแก้ง (เพิ่มเติม) [ 03/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านไฮตาก [ 03/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง [ 17/07/58 ]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน [ 24/06/58 ]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าใบคุมเต็นท์ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/01/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการ รางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23/01/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการ รางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 16/01/58 ]
สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/10/57 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 27/05/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน [ 03/04/57 ]