สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และเลื่อนวันทำการสอบคัดเลือก

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเห็นว่าการประกาศรายชื่ออาจล่าช้า อาจจะทำให้กระทบกับวันที่กำหนดให้มีการสอบที่กำหนดไว้ในประกาศ คือ

1.สอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ วันที่ 19 มีนาคม 2558

2.สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม 2558

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2558

จึงเห็นควรแล้วว่าให้เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจึงจะสามารถกำหนดวันสอบและการประกาศผลสอบได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง