สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2560

Share

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 โครงการ