สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

Share

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2561